Gå til innholdet
Meny

Nitedals

Hjelpestikkerfondet

Kort om hjelpestikkerfondet:

De norske fyrstikkfabrikkene ble kjøpt opp av den svenske fyrstikkprodusenten Swedish Match AB, og ble i 1981 flyttet til Tidaholm i Sverige. «Årets Hjelpestikkepris» ble opprettet av Swedish Match i 1991, som en fortsettelse av den da nesten 80 år gamle institusjonen Hjelpestikker.

Formålsavgiften ble i 1995 økt til 3 øre, og i 2010 til 5 øre. I tillegg er det en formålsavgift på 10 øre på andre opptenningsprodukter. Institusjonen Hjelpestikker har i dag som formål å fremme barn, eldres og handikappedes sosiale og helsemessige levevilkår. Hvert år siden 1991 har hjelpestikkeprisen gått til personer, foreninger eller institusjoner som har gjort en betydelig innsats innenfor dette formålet, enten det skjer gjennom medisinsk forskning, gjennom idrettsarrangement som Norway Cup, ved Kirkens Bymisjons arbeid, eller som i 2002 ved å skape nettverk, støtteapparat og stolthet hos norsk ungdom med afrikanske røtter. Ved utgangen av 2011 hadde humanitære formål i alt fått over 52 millioner kroner fra fyrstikksalget.

Ønsker du å se mer om hjelpestikkerfondet, tidligere utdelinger eller kanskje nominere noen du mener oppfyller kravene, klikk her: hjelpestikker.com

Copyright Nitedals hjelpestikker 2021 | info@nitedalshjelpestikker.no
Til Swedish Match